Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?

Prověřené neziskovky

Prohlédněte si seznam veřejně prospěšných organizací, které úspěšně prošly hodnocením a nezávislá Rada jim udělila značku spolehlivosti.

AVPO ČR Značka spolehlivosti

Průběh hodnocení

Veřejně prospěšná organizace, která má zájem získat značku spolehlivosti, musí projít procesem skládajícím se z následujících kroků:

  1. Vstupní analýza

    Uchazečská organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

  2. Podrobné hodnocení

    Nezávislý hodnotitel provede analýzu podkladů a navštíví hodnocenou organizaci.

  3. Posouzení radou pro hodnocení spolehlivosti

    Rada složená z nezávislých odborníků rozhodne na základě zprávy hodnotitele o udělení/neudělení značky spolehlivosti.

Jak značku spolehlivosti získat?

O udělení značky spolehlivosti se mohou ucházet veřejně prospěšné organizace. Značka je udělována na dobu tří let. Proces získání značky probíhá v následujících krocích:

 Podání žádosti o hodnocení spolehlivosti

Uchazečská organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

 Podpis smlouvy o hodnocení

S uchazečskou organizací, která splnila vstupní kritéria je sepsána smlouva o hodnocení spolehlivosti.

 Vyplnění podrobného formuláře hodnocení

Vyplněním formuláře podá uchazečská organizace hodnotiteli komplexní přehled o své činnosti a fungování.

Platba

Hodnotitel přistoupí k detailnímu hodnocení organizace teprve po zaplacení poplatku, jehož výše je stanovena platným ceníkem.

  Chceme získat značku spolehlivosti

AVPO ČR - Značka spolehlivosti

 

 

ceskakvalita

 

 

Značka spolehlivosti je součástí Programu Česká kvalita!
Podporovatelé

 

Hlavní partner:

Skupina ČEZ

Partneři:

Sanofi_web

nadace-cez_web

sirius_zn

CSOB_web

blesk-logo-znacka

J&T_NF_logo_web_znacka

 Značka spolehlivosti je partnerem:

giving-tuesday-spolehliva-web