Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?

Děti patří domů, z.s.

Naším posláním je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech.

Značka spolehlivosti udělena: 10/2017

Kontakt

Adresa: nám. Míru 28, 56802 Svitavy
IČ: 22682660

 607 445 250

 detipatridomu@detipatridomu.cz 

https://www.detipatridomu.cz

Výroční zprávy


Elim Vsetín, o.p.s.

Jsme obecně prospěšná společnost, která byla založena ze společné touhy křesťanů ve Vsetíně pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti, nabídnout jim odpočinutí a úlevu před další cestou životem, stejně jako to nabízela oáza Elim v poušti putujícím Izraelcům.

Značka spolehlivosti udělena: 1/2016

Kontakt

Adresa: Horní Jasenka 119, 75501 Vsetín
IČ: 01955144

 720 736 722

 info@elimvsetin.cz

http://www.elimvsetin.cz

Výroční zprávy


Farní charita Česká Lípa

Naším posláním je pomoc potřebným ve smyslu učení církve, a to bez ohledu na jejich víru, rasu či národnost. Poskytujeme registrované sociální služby a další služby určené sociálně znevýhodněným osobám, zdravotně postiženým a minoritám.

Značka spolehlivosti udělena: 1/2016

Kontakt

Adresa: Dubická 992, 47001 Česká Lípa
IČ: 70226148

 774 116 412

 info@fchcl.cz

https://www.fchcl.cz

Výroční zprávy


Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú

Vrstevnickou podporou a dalšími specifickými službami pomáháme dospívajícím a rodinám zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.

Značka spolehlivosti udělena: 9/2014

Kontakt

Adresa: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
IČ: 60447800

 +420 234 621 361

 info@lata.cz

http://www.lata.cz

Výroční zprávy


Nadace J&T

Jsme tady proto, abychom  individuálně pomáhali rodinám s dětmi, které aktivně čelí nepřízni osudu. Poskytujeme finanční, materiální pomoc a poradenství.

Na základě našich zkušeností z terénu usilujeme o systémové změny v prevenci a péči o ohrožené rodiny.

Značka spolehlivosti udělena: 9/2014

Kontakt

Adresa: Malostranské nábřeží 563/3, 11800 Praha 1
IČ: 27162524

 221 710 374

 nadacejt@nadacejt.cz

https://www.nadacejt.cz

Výroční zprávy


OZP akademie

Jsme unikátní vzdělávací organizace – kromě toho, že nabízíme širokou paletu rekvalifikačních, odborných a osvětových kurzů, sbližujeme prostřednictvím vzdělávání dva světy – světy lidí se zdravotním postižením a lidí bez hendikepu.

Značka spolehlivosti udělena: 5/2018

Kontakt

Adresa: Kubánské náměstí 11, 100 Praha 10
IČ: 03232271

 721 551 650

 info@ozpakademie.cz

https://www.ozpakademie.cz

Výroční zprávy


Podporovatelé

 

Partneři:


blesk-logo-znacka   nadace  Logo_VOSP_2011_BW kfkffk logo-1  chytilova2

 

 

Značka spolehlivosti je partnerem:

giving-tuesday-spolehliva-web