Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?

Získání Značky spolehlivosti není pouhou formalitou. Pokud se rozhodnete značku získat, musí nejprve vaše organizace splňovat vstupní kritéria uvedená v Žádosti o hodnocení spolehlivosti. Dále si vyžádáme množství informací o fungování a struktuře vaší organizace. Po uhrazení poplatku proběhne hodnocení, jehož součástí je také návštěva hodnotitele v organizaci.

Značka spolehlivosti je udělována na dobu tří let. V každém roce probíhá dílčí kontrola, zda organizace stále vyhovuje standardům hodnocení spolehlivosti.

Podání žádosti o hodnocení spolehlivosti

Prvním nezbytným krokem na cestě ke Značce spolehlivosti je podání žádosti o hodnocení. Požadované údaje o vaší organizaci vyplňte do formuláře Žádost o hodnocení spolehlivosti a připravte si požadované přílohy. Prohlášení o splnění vstupních podmínek musí svým podpisem potvrdit statutární zástupce.

Vyplněnou a podepsanou Žádost o hodnocení spolehlivosti naskenujte a zašlete na adresu znackaspolehlivosti@avpo.cz.

Žádost o Hodnocení spolehlivosti

Podpis smlouvy o hodnocení

Poté, co obdržíme podepsanou Žádost o hodnocení spolehlivosti, zkontrolujeme její kompletnost a ověříme, zda vaše organizace skutečně splňuje všechny podmínky pro hodnocení. V případě, že shledáme nějaké nedostatky, můžeme vás vyzvat k doplnění, v opačném případě vás podrobně seznámíme se všemi dalšími kroky, z nichž se proces hodnocení skládá.

Prvním z nich bude podepsání smlouvy o hodnocení spolehlivosti, jejíž součástí jsou také podrobná pravidla hodnocení i následného používání Značky spolehlivosti.

Pravidla Hodnocení spolehlivosti

Vyplnění podrobného formuláře hodnocení

Po uzavření smlouvy se už budete moci pustit do ostrého vyplňování Formuláře hodnocení. Přiznáváme, že to není úplně jednoduchá práce, neboť od každé prověřované organizace vyžadujeme velké množství informací a dokumentů, které je třeba dodat spolu s vyplněným formulářem.

Hodnocení se týká celkem 5 oblastí:

Poslání, cíle a hodnoty

Správa, řízení a vnitřní kontrola

Fundraising a vztahy s veřejností

Finanční řízení a hospodaření

Transparentnost vůči veřejnosti

Formulář hodnocení spolehlivosti

Platba

Po úspěšném vyplnění a dodání rozsáhlého Formuláře hodnocení a předepsaných příloh, vás vyzveme k uhrazení poplatku za hodnocení. Jeho výši stanoví platný ceník schválený radou pro hodnocení spolehlivosti.

Ve chvíli, kdy fakturovaná částka dorazí na účet AVPO ČR, převezme vaši organizaci pověřený hodnotitel, který provede podrobné hodnocení organizace. Jeho součástí je nejen kontrola skutečností uvedených ve Formuláři hodnocení, ale též osobní návštěva v organizaci.

Výsledkem práce hodnotitele je detailní zpráva o organizaci, na jejímž základě rozhodne o udělení či neudělení Značky spolehlivosti Rada složená z nezávislých odborníků.

Ceník hodnocení spolehlivosti

Motivace a bonus v podobě e-booku na závěr

Získat Značku spolehlivosti stojí úsilí, ale vyplatí se! Vedoucí pracovníci již hodnocených organizací nejvíce oceňují zpětnou vazbu od hodnotitelů, která jim často odkryla slabá místa a ukázala cesty, jak dále posilovat stabilitu organizace. Především však je Spolehlivá veřejně prospěšná organizace důvěryhodnějším partnerem pro dárce, atraktivnějším zaměstnavatelem pro lidi hledající práci v neziskovém sektoru, serióznějším partnerem pro dodavatele i zajímavějším objektem pro média. Dárci mají jistotu, že organizace se značkou spolehlivosti je každoročně prověřována, adekvátně hospodaří s darovanými prostředky, odpovědně naplňuje svoje poslání a neustále pracuje na svém dalším rozvoji.

Značka spolehlivosti vám pomůže při práci s dárci a při jejich přesvědčování. Stále však platí, že úspěšný fundraising stojí především na dobře budovaných a pečlivě opečovávaných vztazích s lidmi. Proto jsme požádali Olgu Medlíkovou, lektorku, konzultantku a naši dlouholetou podporovatelku, o shrnutí nejdůležitějších zásad a tipů pro úspěšné jednání s dárcem. Výsledkem je e-book, který si můžete stáhnout prostřednictvím následujícího odkazu:

ebook-jak-okouzlit-darce_sponzora

Napsat komentář

Podporovatelé

 

Partneři:


blesk-logo-znacka       logo-1

 

 

Značka spolehlivosti je partnerem:

giving-tuesday-spolehliva-web