Charita Uherský Brod

Charita Uherský Brod je církevní právnická osoba mající právní subjektivitu. Posláním naší organizace je poskytovat sociální služby lidem v těžké životní situaci na principech křesťanské lásky.
Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytujeme pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.

Značka spolehlivosti udělena: 12/2021

Kontakt
+420 572 630 648
www.uhbrod.charita.cz

Adresa
Mariánské nám. 13
688 01 Uherský Brod
IČ: 48489336

Výroční zprávy