Revma Liga Česká republika, z.s.

Našim posláním je zlepšování životních podmínek osob s revmatickým onemocněním, včetně zajištění dostupnosti efektivní léčby a zvyšování povědomí o revmatických chorobách.

Značka spolehlivosti udělena: 2/2024

Kontakt
+420 604 925 076
info@revmaliga.cz
www.revmaliga.cz

Adresa
Na Slupi 450/4,
128 50 Praha 2
IČ: 41193644

Výroční zprávy