Děti patří domů, z.s.

Naším posláním je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech.

Značka spolehlivosti udělena: 10/2017

Kontakt
+420 607 445 250
detipatridomu@detipatridomu.cz 
www.detipatridomu.cz

Adresa
nám. Míru 28
56802 Svitavy
IČ: 22682660

Výroční zprávy