Záruka, že jsme se pod slupku neziskovky podívali za vás!

Prověřené neziskovkyJak získat Značku

O značce

Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky.

Pro koho to děláme?

Pro dárce

Díky Značce spolehlivosti si snadno a bez složité orientace v neziskovém sektoru vyberete neziskovou organizaci, kterou jako firma či jednotlivec podpoříte.

Pro neziskovky

S naší Značkou se stanete důvěryhodným partnerem hlavně pro dárce, ale i pro média, zájemce o zaměstnání, dobrovolníky a obchodní partnery.

Značka spolehlivosti v číslech

Držitelů Značky spolehlivosti

%

Více prostředků od soukromých dárců

%

Podíl nákladů na vlastní správu

Jak získat značku?

1. Podání žádosti o hodnocení spolehlivosti

Organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

2. Podpis smlouvy o hodnocení

S organizací, která splnila vstupní kritéria, je sepsána smlouva o hodnocení spolehlivosti.

3. Vyplnění podrobného formuláře hodnocení

Vyplněním formuláře podá uchazečská organizace hodnotiteli komplexní přehled o své činnosti a fungování.

4. Uhrazení poplatku

Hodnotitel přistoupí k detailnímu hodnocení organizace teprve po zaplacení příslušného poplatku.
Hodnocení neziskovek

Soutěž zlatý banán

Prověřené neziskové organizace se Značkou spolehlivosti mohou každý rok soutěžit o ocenění Zlatý banán. Je to soutěž o nejlepší příběh roku, který mění život k lepšímu. Příběhy, které mohou držitelé Značky spolehlivosti do soutěže přihlásit, se musí přímo vázat na poslání organizace.

Spolupráce

Jsme členy International Committee on Fundraising Organizations, která je správcem 20 Značek spolehlivosti z celého světa.

Značka spolehlivosti je součástí Programu Česká kvalita!

Kontakt

Aleš Mrázek

Kontaktní osoba

Aleš Mrázek
mrazek@avpo.cz
+420 739 655 241

Sledujte nás

Správce značky

Značku spolehlivosti spravuje:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Sídlo organizace
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4
(budova Kongresového centra Praha, vchod č.9)

IČ: 72074086 DIČ: CZ72074086
číslo účtu: 238350465/0300