Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?

Společnost SIROWA Czech s.r.o. podpořila držitele Značky spolehlivosti

Více informací

Prověřené neziskovky

Prohlédněte si seznam veřejně prospěšných organizací, které úspěšně prošly hodnocením a nezávislá Rada jim udělila Značku spolehlivosti.

AVPO ČR Značka spolehlivosti

Průběh hodnocení

Veřejně prospěšná organizace, která má zájem získat Značku spolehlivosti, musí projít procesem skládajícím se z následujících kroků:

  1. Vstupní analýza

    Uchazečská organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

  2. Podrobné hodnocení

    Nezávislý hodnotitel provede analýzu podkladů a navštíví hodnocenou organizaci.

  3. Posouzení radou pro hodnocení spolehlivosti

    Rada složená z nezávislých odborníků rozhodne na základě zprávy hodnotitele o udělení/neudělení Značky spolehlivosti.

Jak Značku spolehlivosti získat?

O udělení Značky spolehlivosti se mohou ucházet veřejně prospěšné organizace. Značka je udělována na dobu tří let. Proces získání Značky probíhá v následujících krocích:

 Podání žádosti o hodnocení spolehlivosti

Uchazečská organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

 Podpis smlouvy o hodnocení

S uchazečskou organizací, která splnila vstupní kritéria je sepsána smlouva o hodnocení spolehlivosti.

 Vyplnění podrobného formuláře hodnocení

Vyplněním formuláře podá uchazečská organizace hodnotiteli komplexní přehled o své činnosti a fungování.

Platba

Hodnotitel přistoupí k detailnímu hodnocení organizace teprve po zaplacení poplatku, jehož výše je stanovena platným ceníkem. Chceme získat značku spolehlivosti

AVPO ČR - Značka spolehlivosti

 

 

ceskakvalita

 

 

Značka spolehlivosti je součástí Programu Česká kvalita!
Podporovatelé

 

Partneři:


blesk-logo-znacka   nadace  Logo_VOSP_2011_BW kfkffk logo-1  chytilova2

 

 

Značka spolehlivosti je partnerem:

giving-tuesday-spolehliva-web