Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?
AVPO ČR - značka spolehlivosti

Záruka, že se pod slupku neziskovky podíval někdo za vás!

AVPO ČR Značka spolehlivosti

Průběh hodnocení

 

  1. Vstupní analýza

    Organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

  2. Podrobné hodnocení

    Nezávislý hodnotitel provede analýzu podkladů a navštíví hodnocenou organizaci.

  3. Posouzení Radou pro hodnocení spolehlivosti

    Rada složená z nezávislých odborníků rozhodne na základě zprávy hodnotitele o udělení/neudělení Značky spolehlivosti.

Jak Značku spolehlivosti získat?

 

 Podání žádosti o hodnocení spolehlivosti

Organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

 Podpis smlouvy o hodnocení

S organizací, která splnila vstupní kritéria, je sepsána smlouva o hodnocení spolehlivosti.

 Vyplnění podrobného formuláře hodnocení

Vyplněním formuláře podá uchazečská organizace hodnotiteli komplexní přehled o své činnosti a fungování.

Platba

Hodnotitel přistoupí k detailnímu hodnocení organizace teprve po zaplacení poplatku, jehož výše je stanovena platným ceníkem. Chceme získat značku spolehlivosti

AVPO ČR - Značka spolehlivosti

 

 

ceskakvalita

 

 

Značka spolehlivosti je součástí Programu Česká kvalita!
Podporovatelé

 

Partneři:


blesk-logo-znacka       logo-1

 

 

Značka spolehlivosti je partnerem:

giving-tuesday-spolehliva-web