Facebook   Youtube    Instagram    Twitter    LinkedIn
What is Reliable Public Benefit Organization?
AVPO ČR - značka spolehlivosti

Záruka, že se pod slupku neziskovky podíval někdo za vás!

Nezisková organizace Helppes přišla o značku spolehlivosti

Celá zpráva

AVPO ČR Značka spolehlivosti

Průběh hodnocení

 

  1. Vstupní analýza

    Organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

  2. Podrobné hodnocení

    Nezávislý hodnotitel provede analýzu podkladů a navštíví hodnocenou organizaci.

  3. Posouzení Radou pro hodnocení spolehlivosti

    Rada složená z nezávislých odborníků rozhodne na základě zprávy hodnotitele o udělení/neudělení Značky spolehlivosti.

Jak Značku spolehlivosti získat?

 

 Podání žádosti o hodnocení spolehlivosti

Organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

 Podpis smlouvy o hodnocení

S organizací, která splnila vstupní kritéria, je sepsána smlouva o hodnocení spolehlivosti.

 Vyplnění podrobného formuláře hodnocení

Vyplněním formuláře podá uchazečská organizace hodnotiteli komplexní přehled o své činnosti a fungování.

Platba

Hodnotitel přistoupí k detailnímu hodnocení organizace teprve po zaplacení poplatku, jehož výše je stanovena platným ceníkem. Chceme získat značku spolehlivosti

AVPO ČR - Značka spolehlivosti

 

 

ceskakvalita

 

 

Značka spolehlivosti je součástí Programu Česká kvalita!
Podporovatelé

 

Partneři:


blesk-logo-znacka   nadace  Logo_VOSP_2011_BW kfkffk logo-1  chytilova2

 

 

Značka spolehlivosti je partnerem:

giving-tuesday-spolehliva-web