Temperi, o.p.s.

Naším posláním je podpora sociálního fungování osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Poskytované služby jsou zaměřeny na porozumění potřeb dětí, obnovu a podporu zdravého vztahu mezi rodičem a dítětem a minimalizaci negativních dopadů na dítě související s konflikty v rodinném či širším sociálním prostředí.

Značka spolehlivosti udělena: 5/2023

Kontakt
702 642 537
tempericb@tempericb.cz
www.tempericb.cz

Adresa
Česká 26/41
370 01 České Budějovice
IČ: 28159179

Výroční zprávy