NOMIA, z.ú.

Jsme psychologická poradna působící především v Královéhradeckém kraji, kde pomáháme již od roku 2003. Vznikli jsme jako pobočka mezinárodní humanitární organizace ADRA, o.p.s. a na přelomu roku 2014/2015 jsme se osamostatnili a od té doby fungujeme jako NOMIA, z.ú. Zaměřujeme se zejména na rozvodové a porozvodové konflikty s násilím ve vztazích, na pomoc obětem domácího násilí a trestné činnosti, týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem a pracujeme rovněž i s pachateli trestné činnosti.

Naši pracovníci poskytující sociální práci a terapeutické intervence se snaží zastavit násilí ve vztazích a traumatické prožívaní jak u dospělých, tak u dětí a pomoci tak k nápravě a úzdravě. Služby poskytujeme v rámci registrované sociální služby, ale i programů pod agendou SPOD či Ministerstva spravedlnosti.

Značka spolehlivosti udělena: 12/2021

Kontakt
+420 606 824 104
+420 495 262 214

poradna@nomiahk.cz
nomiahk.cz

Adresa
NOMIA, z.ú.
třída Edvarda Beneše 575
500 12 Hradec Králové
: 03087379

Výroční zprávy