Středisko náhradní rodinné péče, spolek

Naším posláním je pomáhat dětem, které nemohou žít se svými rodiči, aby našly lásku, bezpečí a jistotu v nové rodině. Osvojitelské a pěstounské rodiny a jejich děti provázíme na této cestě již od roku 1994. Naším cílem je, aby rodinná péče převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče u nás.

Značka spolehlivosti udělena: 5/2023

Kontakt
+420 725 756 505
info@nahradnirodina.cz
www.nahradnirodina.cz

Adresa
Jelení 91
118 00  Praha 1
: 60457937

Výroční zprávy