Právě teď! o.p.s.

Naším posláním je změna pohledu společnosti na stárnutí a stáří. Naše činnosti se od založení v r. 2013 na aktivizační (pro seniory) a osvětové (pro veřejnost).

Pro seniory převážně v Praze připravujeme:

  • Vzdělávací aktivity (např. trénování paměti, kurzy Akademie AMOS aktuálně zaměřené na problematiku schopnosti kritického myšlení a bezpečného pohybu na internetu).
  • Pohybové aktivity (Nordic Walking, mölkky, plavání, výlety a tp.).
  • Komunitní, společenské a mezigenerační aktivity (např. letní Senior Campy, soutěž Babička roku, oslavy Dne seniorů a mnoho dalšího).

Část roku probíhají programy v on-line prostředí.

Právě teď usiluje o vytváření pozitivních seniorských vzorů a motivaci seniorů k aktivnímu životu.

Značka spolehlivosti udělena: 4/2022

Kontakt
+420 603 852 740
info@prave-ted-ops.cz
https://pravetedops.cz

Adresa
Fügnerovo náměstí 1808/3
120 00 Praha 2
IČ: 291 54 901

Výroční zprávy