Farní charita Litomyšl

Naším posláním je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

Zajišťujeme terénní zdravotnické služby a pečovatelskou službu pro občany Litomyšle a spádových obcí, pomáháme rodinám, ve kterých je ohrožen zdravý vývoj dítěte se zvládnutím náročné životní situace, poskytujeme možnost odlehčovacích pobytů klientům, o které jinak pečují jejich rodiny v domácím prostředí, koordinujeme činnosti dobrovolníků, kteří navštěvují seniory, pomáhají při doučování dětí nebo při nejrůznějších volnočasových a kulturních aktivitách. Počty těch, kterých se naše činnost dotýká, jdou dnes do tisíců. Velkou část práce odvádíme přímo v domovech klientů celého Litomyšlského mikroregionu.

Značka spolehlivosti udělena: 2/2024

Kontakt
+420 732 803 709
charita@lit.cz
www.litomysl.charita.cz

Adresa
Bělidla 392
570 01 Litomyšl
IČ: 47489839

Výroční zprávy