Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

Jako registrovaný poskytovatel sociální služby osobní asistence umožňujeme lidem s  tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít ve vlastních domácnostech, především v bezbariérových bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Jsme totiž přesvědčeni, že i naši klienti chtějí žít plnohodnotný a důstojný život jako každý jiný člověk. 

Proto se snažíme vynakládat maximální úsilí, aby mohli žít samostatně s dostatečnou mírou podpory a nebylo pro ně jedinou možností strávit život v pobytových zařízeních. Aby naše služby byly komplexní, zajišťujeme pohotovostní pomoc, půjčovnu kompenzačních pomůcek nebo další doplňkové činnosti. V oblasti poskytování terénní sociální péče patříme v ČR mezi první organizace, které v devadesátých letech minulého století začaly poskytovat podobné služby.

Značka spolehlivosti udělena: 12/2021

Kontakt
+420 727 821 669
(kancelář)
info@kvp.cz
www.kvp.cz

Adresa
Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 11
: 452 456 06

Výroční zprávy