FOKUS Mladá Boleslav z.s.

Jsme nestátní nezisková organizace poskytující sociální služby dlouhodobě vážně duševně nemocným od roku 1992. Od roku 2019 jsme také poskytovatelem zdravotně sociálních služeb (Centrum duševního zdraví). V současné době působíme v okresech Mladá Boleslav, Nymburk a Kolín a připravujeme vznik střediska v Kutné Hoře.

Poskytované služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychosociální rehabilitace. Cílem našich služeb je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace. Veškeré služby jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.

Značka spolehlivosti udělena: 10/2023

Kontakt
+420 326 725 814
stuchlik@fokus-mb.cz
www.fokus-mb.cz/

Adresa
Ptácká 138/54
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 48678767

Výroční zprávy