Pferda, z.ú.

Pomáháme lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním žít bez omezení. Poskytujeme 4 sociální služby a provozujeme 4 sociální podniky s cílem, aby lidé s handicapem měli možnost se co nejvíce zapojit do běžné společnosti a mohli žít lepší život.

Značka spolehlivosti udělena: 11/2018

Kontakt
+420 605 106 148
jana@pferda.cz
www.pferda.cz

Adresa
Panská 79
51601 Rychnov nad Kněžnou
IČ: 266 57 431

Výroční zprávy