Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Vrstevnickou podporou a dalšími specifickými službami pomáháme dospívajícím a rodinám zvládat jejich nepříznivou nebo ohrožující situaci a posilujeme jejich samostatnost. Věříme, že každý potřebuje někoho, kdo jej přijímá takového, jaký je.

Značka spolehlivosti udělena: 9/2014

Kontakt
+420 234 621 361
info@lata.cz
www.lata.cz

Adresa
Senovážné nám. 24
116 47 Praha 1
IČ: 60447800

Výroční zprávy