Na počátku, o.p.s.

Pomáháme ženám a dívkám, které se v důsledku těhotenství nebo mateřství dostaly do tíživé situace. Nabízíme jim systém tří na sebe navazujících sociálních služeb, kterými jsou poradna a dva azylové domy.

Značka spolehlivosti udělena: 9/2014

Kontakt
+420 702 104 441
info@napocatku.cz
www.napocatku.cz

Adresa
Soběšická 560/60
61400 Brno
IČ: 60554665

Výroční zprávy