Záruka, že jsme se pod slupku neziskovky podívali za vás!

Prověřené neziskovkyJak získat Značku

O značce

Značka spolehlivosti je zárukou pro dárce i veřejnost, že veřejně prospěšná organizace naplňuje své poslání a řádně hospodaří se svěřenými prostředky.

Pro koho to děláme?

Pro dárce

Díky Značce spolehlivosti si snadno a bez složité orientace v neziskovém sektoru vyberete neziskovou organizaci, kterou jako firma či jednotlivec podpoříte.

Pro neziskovky

S naší Značkou se stanete důvěryhodným partnerem hlavně pro dárce, ale i pro média, zájemce o zaměstnání, dobrovolníky a obchodní partnery.

Značka spolehlivosti v číslech

Držitelů Značky spolehlivosti

%

Více prostředků od soukromých dárců

%

Podíl nákladů na vlastní správu

Jak získat značku?

1. Podání žádosti o hodnocení spolehlivosti

Organizace musí splnit vstupní kritéria hodnocení.

2. Podpis smlouvy o hodnocení

S organizací, která splnila vstupní kritéria, je sepsána smlouva o hodnocení spolehlivosti.

3. Vyplnění podrobného formuláře hodnocení

Vyplněním formuláře podá uchazečská organizace hodnotiteli komplexní přehled o své činnosti a fungování.

4. Uhrazení poplatku

Hodnotitel přistoupí k detailnímu hodnocení organizace teprve po zaplacení příslušného poplatku.
Hodnocení neziskovek

Soutěž zlatý banán

Soutěž Zlatý Banán

Prověřené neziskové organizace se značkou spolehlivosti mohou každý rok soutěžit o ocenění Zlatý banán. Je to soutěž o nejlepší příběh roku, který mění život k lepšímu. Příběhy, které mohou držitelé Značky spolehlivosti do soutěže přihlásit, se musí přímo vázat na poslání organizace. Hlavním partnerem soutěže je McDonald’s ČR

Spolupráce

Jsme členy International Committee on Fundraising Organizations, která je správcem 20 Značek spolehlivosti z celého světa.

Značka spolehlivosti je součástí Programu Česká kvalita!

Kontakt

Aleš Mrázek

Kontaktní osoba

Aleš Mrázek
mrazek@avpo.cz
+420 739 655 241

Sledujte nás

Správce značky

Značku spolehlivosti spravuje:
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Sídlo organizace
Švédská 22, 150 00  Praha 5

IČ: 72074086 DIČ: CZ72074086
číslo účtu: 238350465/0300